Sunday, April 12, 2009

Heart defects super simplified memory guide

*Tetralogy of Fallot-yung sobrang gulo ng buhay
explanation: apat ba naman ang defects, kundi ba naman magkagulo-gulo ang puso nito

*Tricuspid Atresia-kinulang kaya nagkahalo-halo
explanation: failure of the tricuspid valve to develop kaya naghalo ang oxygenated at deoxygenated blood

*Transposition of the Great Arteries-yung mukhang maayos pero hindi
explanation: right ventricle nakakabit sa aorta, left ventricle naman sa pulmonary artery--kung titignan sa litrato, mukha siyang mas maayos kaysa sa normal heart

*Total Anomalous Pulmonary Venous Connection-yung parang may tulay sa taas, or yung "binalikan ang una"
explanation: failure of the pulmonary vein to join left atrium, instead bumalik ang PV sa first chamber of the heart, yung right atrium

*Truncus Arteriosus-kinulang kaya naligaw
explanation: failure of aorta and pulmonary artery to develop, nagkahalo ang dugo, bumalik sa RA, tapos shunted from right to left (ano ba talaga, kuya?)

*Hypoplastic Left Heart Syndrome-kinulang kaya kulang
explanation: underdevelopment of the left side of the heart, nagdudulot ng kulang na CO


Grabe, no wonder bumabagsak ako. lol Marami pa nito. XD

* * *
And oh...

HAPPY EASTER!

I hope I get "resurrected" too. I've been dead for quite some time now.