Thursday, August 21, 2008

If Only

Eto na naman. Matagal ko na ring hindi nararanasan ito. Hindi ko na rin hiniling na maranasan ko ito muli. Ayaw ko ng manatiling gising tuwing gabi, lumuluha, tinitiis ang sakit. Suko na ako, hindi ko na kaya. Ipagkakatiwala ko na lang lahat sa kanya:


XD