Friday, November 07, 2008

Would YOU like to ganito mag-speak? Use Google Translate.

Dahil 2 araw walang internet dahil sa chuvang blizzard na yan (at wala rin kaming pasok), nung nagka-internet, napagtripan kong balikan yung mga lumang blog entries (konek?) XD.

ORIGINAL:
 • Yung mga pagpa-power trip namin ni June na pinagtatawanan namin yung patellar reflex at yung pagkanta namin ng "Black Black Heart" tuwing Algebra.
 • Yung ilang beses kong pag-"dive" sa pavement at sa mga halaman. Haha! Kawawang semento.
 • Yung McDo days na pinagiipunan ko pa. Pag walang pera, Sundae cone lang ang kaya kong orderin.
 • Yung Saturday "meetings" na madalas nauuwi sa lakwatsa.
 • Yung pagkabaliw ko sa Harry Potter na nagdrowing pa ako ng lightning scar sa noo ko.
 • Mga pamatay na impersonations ni June.
 • Yung T.L.E. lessons namin a.k.a. recess.
 • Yung paghabol sa bus na kung saan nasabit pa si Jewilyn.
 • Yung mga kambing na kumakain ng malutong na dahon.
 • Yung mabahong bunga ng puno na nalalaglag.
 • Yung lagi akong naiipit sa bintana.
 • Sina Marshie at Mallow.
 • Yung mga bansag sa akin. HAHAHA!
 • Mga murang pagkain.
 • Everything that has to do with Math (Algebra, Trigonometry, CHEMISTRY, Calculus). Late reaction yung utak ko, ngayon ko lang sila naintindihan.
 • Yung mga contests na sinasalihan namin tuwing lunch.
 • Isa pang sobrang kabaliwan ko sa Westlife na ginawan ko pa ng wedding invitation. HAHAHAHAHAHAHAHHA ulit.
 • Yung frog dissection na kung saan wala ng lahat yung internal organs e buhay pa yung palaka.
 • Yung pagquiz namin sa dahon ng bougainvillea courtesy of Sr. Dungo.

"TRANSLATED"
:
 • Yung-pagpa the power trip by June that we we pinagtatawanan the patellar reflex, and who we singing of "Black Black Heart" during Algebra.
 • The few times I to "dive" in the pavement and plants. Haha! Kawawang cement.
 • Yung McDo days that I pinagiipunan yet. If no money, Sundae cone just so I orderin.
 • The Saturday "meetings" that often nauuwi on truancy.
 • The insanity I Harry Potter that I nagdrowing of lightning scar on my forehead.
 • That the murderous impersonations by June.
 • Yung T.L.E. lessons we a.k.a. recess.
 • Yung chasing the bus where nasabit pa si Jewilyn.
 • The goat that the eating of crunchy leaves.
 • The stink of fruit trees that nalalaglag.
 • Yung I always naiipit window.
 • Sina Marshie and Mallow.
 • The slogan for me. HAHAHA!
 • The cheap food.
 • Everything that has to do with Math (Algebra, Trigonometry, Chemistry, Calculus). Late reaction yung brain I, now I only understood them.
 • Yung these contests that we sinasalihan every lunch.
 • Another too preposterous to Westlife that I do I have a wedding invitation. HAHAHAHAHAHAHAHHA again.
 • The Frog dissection where none of all the internal organs e extant yung frog.
 • Yung pagquiz we rim of bougainvillea courtesy of Sr. Stolid.

Eto pa:

Srsly... HUWAAAAATTT??!!!

And that is precisely why I do not rely on GoogleTranslate to help me with Spanish. :p